Catent-Kinderopvang-Sfeerbeeld-11
Catent-Kinderopvang-Sfeerbeeld-12

Wie zijn wij?

Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze willen ontdekken en ervaringen opdoen, gezien en gewaardeerd worden. Ze zijn uniek. We willen dat uw kind zich bij ons veilig voelt en met plezier naar de opvang komt. Catent Kinderopvang creëert een veilige plek waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Samen met onze partners vormen we een hecht team dat zich inzet voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. We zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn, zodat uw kind in elke fase de juiste ondersteuning en uitdaging krijgt.

Bij Catent Kinderopvang staat kwaliteit voorop. We streven naar betekenisvolle en inspirerende kinderopvang. Elk kind is waardevol en wij willen dat zij dat voelen en ook anderen kunnen waarderen. Dit zie je terug in onze slogan: ‘Ik zie je, je bent belangrijk voor mij, ik waardeer je’. Onze activiteiten zijn afgestemd op de behoeften van u en uw kind en we zorgen voor een positieve en veilige omgeving. Kinderen krijgen een gevarieerd en uitgebreid aanbod. Hier zijn we trots op!

Catent-Kinderopvang-Sfeerbeeld-11
Catent-Kinderopvang-Sfeerbeeld-12

Onze kernwaarden

Relatie, respect, vertrouwen en ruimte vormen de basis van onze organisatie. Samen bouwen we aan een omgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom voelt en we respecteren elkaar. Daarnaast geven we uw kind de ruimte om te groeien en te bloeien.


MEER INFORMATIE

Samenwerken

Wij bieden kinderen een speelse en stimulerende omgeving waarin ze samen kunnen spelen, leren en leven. Hier ontdekken ze al op jonge leeftijd hoe het is om met anderen om te gaan en leren ze waardevolle vaardigheden zoals delen, elkaar helpen en rekening houden met elkaar. Ze leren ook hoe ze conflicten kunnen oplossen en voor zichzelf kunnen opkomen. Op die manier dragen kinderen ook bij aan elkaars ontwikkeling.


MEER INFORMATIE

Deskundigheid

Bij Catent Kinderopvang luisteren we echt naar uw kind. We begrijpen zijn/haar belevingswereld en hebben open gesprekken waarin uw kind zich gezien en gehoord voelt. We vinden het belangrijk dat uw kind zich prettig en vertrouwd voelt, zodat het zichzelf kan zijn en optimaal kan groeien.


MEER INFORMATIE

Talent

Elk kind is uniek en mag zich in haar/zijn eigen tempo ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers willen kinderen inspireren en begeleiden om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen in een uitdagende omgeving.


MEER INFORMATIE

Plezier

Elke dag streven we ernaar om een glimlach op het gezicht van elk kind te toveren. We doen ons werk met plezier omdat we willen dat uw kind zich bij ons op zijn/haar gemak voelt. Kinderen ontwikkelen zich beter in een fijne, veilige omgeving. Daarom hechten we waarde aan een huiselijke sfeer, keuzevrijheid, inbreng van kinderen, ontspanning en vrijheid.


MEER INFORMATIE

Ons pedagogisch beleid

Ik zie je, je bent belangrijk voor mij, ik waardeer je

Onze slogan is ‘Ik zie je, je bent belangrijk voor mij, ik waardeer je’. Dit is het uitgangspunt voor hoe we met de kinderen omgaan. Onze professionals werken vanuit ons pedagogisch beleid.


MEER INFORMATIE

Veilige en gezonde kinderopvang

Het is belangrijk dat uw kind zich veilig voelt. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen en durft het te ontdekken en te spelen.

Naast een veilige bieden wij ook een gezonde omgeving. Actief bezig zijn en plezier hebben, staan bij ons centraal. Daarom gaan we elke dag naar buiten en is gezonde voeding een belangrijk onderdeel van onze aanpak. .


MEER INFORMATIE

Onze organisatie

Bij Catent Kinderopvang wordt op een professionele manier gewerkt. We hebben een College van Bestuur, een Raad van Toezicht, ondersteunende afdelingen en een Ondernemingsraad.


MEER INFORMATIE