Pedagogisch beleid

Onze slogan is ‘Ik zie je, je bent belangrijk voor mij, ik waardeer je’. Dit is het uitgangspunt voor hoe we met de kinderen omgaan. Onze professionals werken vanuit ons pedagogisch beleid.

Onze visie in het kort:

 • Elk kind wordt bij ons echt gezien, is belangrijk en wordt gewaardeerd.
 • Elk kind is uniek en mag zich op zijn/haar eigen tempo en manier ontwikkelen.
 • We luisteren naar de interesses van het kind en passen hier ons activiteitenaanbod op aan.
 • We werken met thema’s en activiteiten die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
 • We geloven in samenwerking met ouders en andere betrokkenen voor een gezonde en betekenisvolle omgeving.
 • Onze pedagogisch medewerkers streven ernaar om een veilige en vertrouwde relatie met elk kind op te bouwen.

Hoe pakken we dit aan?

 • Er is oprechte aandacht voor ieder kind.
 • We observeren en herkennen signalen.
 • We moedigen het kind aan zich te ontwikkelen op het tempo en de manier die bij het kind passen.
 • Er is een nauwe samenwerking met ouders en andere partners.
 • We zorgen voor emotionele veiligheid en geborgenheid.
 • Elk kind wordt gestimuleerd in zijn persoonlijke en sociale vaardigheden.
 • Onze activiteiten zijn gericht op samenwerking.
 • We introduceren regels, normen en waarden op een speelse en begrijpelijk manier.
 • We laten gezond gedrag zien en brengen dit over.
 • Spelenderwijs leren is een belangrijk onderdeel van onze aanpak.
 • Buitenspelen en bewegen worden gestimuleerd, omdat het zo leuk en gezond is.