Samenwerken

Wij bieden kinderen een speelse en stimulerende omgeving waarin ze samen kunnen spelen, leren en leven. Hier ontdekken ze al op jonge leeftijd hoe het is om met anderen om te gaan en leren ze waardevolle vaardigheden zoals delen, elkaar helpen en rekening houden met elkaar. Ze leren ook hoe ze conflicten kunnen oplossen en voor zichzelf kunnen opkomen. Op die manier dragen kinderen ook bij aan elkaars ontwikkeling.

Voor ons staat de zorg voor kinderen niet op zichzelf. Wij geloven in het gezegde “It takes a village to raise a child”. Dit betekent dat het waardevol is als partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling voor kinderen hun krachten bundelen en actief samenwerken.

Natuurlijk zijn ouders onze belangrijkste samenwerkingspartners. Samen creëren we een veilige en liefdevolle omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien. Maar er zijn ook andere belangrijke partijen die een rol spelen bij het creëren van een gezonde en betekenisvolle omgeving voor kinderen. Onze scholen bijvoorbeeld. We werken nauw samen op alle niveaus, omdat we geloven in een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Daarnaast is samenwerking met lokale instanties en overheden van groot belang. Door goed samen te werken met lokale instanties op het gebied van sport, cultuur en andere activiteiten, kunnen we een stimulerende en uitdagende activiteiten aanbieden. Een goede samenwerking met gemeente en een gedeelde visie zorgen ervoor dat er meer gerealiseerd kan worden voor kinderen en gezinnen in een gemeente. Daarom hechten we veel waarde aan intensief contact met de gemeenten waarin wij kinderopvang bieden.