Twee nieuwe locaties voor Catent Kinderopvang

Vanaf september 2024 openen twee nieuwe locaties hun deuren: Kindcentrum De Wilgenburg in Zwolle en De Kwinkslag in Slagharen. Beide locaties zijn erop gericht om kinderen een plezierige en veilige omgeving te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Kindcentrum de Wilgenburg 

Kindcentrum De Wilgenburg verwelkomt kinderen van 2 tot 13 jaar. Dankzij de samenwerking tussen basisschool De Wilgenburg van Catent, Catent Kinderopvang en Doomijn biedt dit kindcentrum een geïntegreerde omgeving voor basisonderwijs, buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang. Dit zorgt voor een soepele overgang tussen de verschillende groepen en school, wat de continuïteit en het welzijn van de kinderen bevordert. 

Een belangrijk onderdeel van De Wilgenburg is de ‘Kanjertraining’, een pedagogische aanpak die zowel tijdens als buiten schooltijd centraal staat. Deze training bevordert een veilige en positieve omgeving, wat essentieel is voor een fijne BSO-tijd. 

BSO op De Kwinkslag 

Uit een recente behoeftepeiling onder ouders en verzorgers van basisschool De Kwinkslag bleek een grote interesse in buitenschoolse opvang op de Kwinkslag. Daarom is er vanaf september 2024 naast basisonderwijs ook voorschoolse en buitenschoolse opvang mogelijk op De Kwinkslag. 

De pedagogische aanpak van het Daltononderwijs, waarbij het kind centraal staat met zijn eigen kwaliteiten en talenten, wordt ook in de opvang doorgevoerd. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich in een vertrouwde en stimulerende omgeving verder kunnen ontwikkelen. 

Catent Kinderopvang kijkt ernaar uit om in september deze nieuwe locaties te openen en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van de kinderen in Zwolle en Slagharen.