Het nieuwe Kindcentrum de Vlieger floreert

Steeds meer ouders weten kinderopvang, school en bso aan de Ingelandhof 1, Zwolle te vinden

Het gaat goed met Kindcentrum de Vlieger in Stadshagen. Sinds school en kinderopvang in september 2023 samen als zelfstandig kindcentrum verder zijn gegaan, is het aantal kinderen alleen maar toegenomen. Dat komt door de persoonlijke benadering waarbij zowel kinderen als ouders gezien, gehoord en gekend worden. Het komt ook door de pedagogische visie en de doorlopende leerlijn van kinderopvang naar onderwijs, van nul tot dertien jaar. ‘Maar het komt vooral omdat wij allemaal vanuit ons hart werken. Dat voelen de mensen meteen als ze bij ons komen’, zeggen directeuren Marloes van der Poot van Kinderopvang Breed en Marjolein Sijmons van Kindcentrum de Vlieger die nauw samenwerken.

Kindcentrum de Vlieger werd begin september 2023 officieel geopend. Met een in het schoolgebouw geïntegreerde kinderopvang, met warme, frisse kleuren, slaapruimtes en gezellige hoekjes. Het buiteninterieur had een metamorfose ondergaan, die resulteerde in een uitnodigend, groen kindcentrumplein. ‘School en kinderopvang werken nauw samen’, vertelt Marjolein. ‘En omdat het vanuit de leerkrachten en pedagogisch medewerkers zelf komt, is het inmiddels vanzelfsprekend. We stemmen de thema’s op elkaar af, we vieren samen de rituelen, we gymmen gezamenlijk in het gymlokaal en de peuters deden net zo hard mee met de voorstelling ter ere van het 25-jarig bestaan van de Vlieger in april. Door voortdurend met elkaar in gesprek te zijn, kennen we onze kinderen door en door en kunnen we de overgang van kinderopvang naar school zo fijn en makkelijk mogelijk laten verlopen.’

Investeren in de toekomst
We leven in een andere tijd’, zegt Marloes. ‘Vroeger gingen ouders pas op zoek naar een school als het kind drie jaar was. Nu zoeken ze voor hun baby een kindcentrum dat bij het gezin past en dat merken wij. Het aantal kinderen neemt toe. Maar ook kwalitatief groeien we. Dat komt omdat we er de tijd voor nemen, we pakken het zorgvuldig aan, met een gezamenlijke visie. Onze kinderopvang en klassen zitten gemiddeld niet overvol, zodat we al onze kinderen de persoonlijke aandacht kunnen bieden die ze nodig hebben. Met alle expertise die hier aanwezig is kunnen we zo heel snel en makkelijk op de behoeften van alle kinderen inspelen, van nul tot dertien jaar.’

Pedagogische handelen
‘Bij ons draait het om de relatie’, vertelt Marjolein. ‘Je kunt nog zo goed lesgeven, als je geen verbinding met het kind hebt, als je het niet kent en niet weet hoe zich het beste ontwikkelt, komt het niet optimaal tot leren. Die relatie vormt de basis en als die basis op orde is, zowel in de kinderopvang als in de klas, als de kinderen weten dat we er onvoorwaardelijk voor ze zijn, dan gaat het leren een stuk makkelijker. Vooral dat pedagogisch handelen is voor ons een speerpunt.’ Dat vraagt betrokkenheid van de professionals. ‘Geen kind de wijk uit, dat is onze ambitie. We bieden onze kinderen alles wat ze nodig hebben, of het nu om meer- en hoogbegaafdheid gaat of om extra begeleiding en zorg.’ De voor- en naschoolse opvang gebeurt ook in eigen beheer. ‘Er zijn elke dag twee rondes activiteiten met aandacht voor kunst, cultuur, muziek, sport en bewegen. De kinderen gaan bijvoorbeeld koken of graffiti spuiten. Ze gaan naar het ijsbeeldenfestival of naar de film. We bieden gevarieerde activiteiten waarin de kinderen zich kunnen ontplooien, waarbij ze zich fijn voelen.’

Ontzorgen
‘Ouders moeten tegenwoordig zo ontzettend veel rennen en plannen’, zegt Marloes. ‘Ze gunnen hun kinderen alles, maar dat is gewoon niet altijd mogelijk. Wij proberen de ouders te ontzorgen. Ons kindcentrum biedt alles wat je voor je kind van 0 tot 13 wenst, ook wanneer je het heel erg druk hebt. Ouders hoeven niet meer van de ene naar de andere locatie om hun kinderen weg te brengen. Ze hoeven na schooltijd hun kinderen niet meer bij clubs of verenigingen af te leveren. Als kindcentrum bieden we die verrijking aan. En als de kinderen dan thuiskomen, kan er gezamenlijk ontspannen worden. Zo bieden we een kindcentrum dat bij de ouders van nu in deze omgeving past.’

Marjolein en Marloes zijn blij met wat ze inmiddels bereikt hebben. ‘In nog geen negen maanden tijd hebben we hier iets heel moois neergezet, samen met onze medewerkers die stuk voor stuk het hart op de juiste plek hebben. Vanuit die gezamenlijkheid bereiden we onze kinderen niet alleen voor op de middelbare school, maar maken we ze ook wereldwijs. We zijn megatrots op wat we aan het doen zijn en we hopen nog lang samen te investeren in een langdurige samenwerking voor nu en de komende jaren.’