Privacy

Kinderopvang Catent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang, en is zich bewust van de van kracht zijnde privacywetgeving. De wijze waarop Kinderopvang Catent invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan goed omgaan met persoonsgegevens leest u in onze privacyverklaring, die u hieronder kunt downloaden.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Privacy