Klachtenregeling

Mochten zaken niet goed gaan en een oplossing lijkt ver weg, dan werken we met een klachtenregeling (incl. aanhangsel). In de regeling staat vermeld dat bij een klacht de afhandeling volgens een vaste procedure verloopt.

Op stichtingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Deze beoordeelt of een klacht, met behulp van bemiddeling, succesvol opgelost kan worden. De vertrouwenspersoon is de heer E. Heeremans. Wilt u met hem in contact komen? Bel dan met 038-3031844.

Stichting Kinderopvang Catent is tevens aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Klachtenregeling Klachtenregeling aanhangsel