Opvang peuters in Lemelerveld succesvol

De peuterklas van de Sprankel!, een mooie voorloper op ons basisonderwijs, draait al enige jaren succesvol. De kinderen groeien gemakkelijk de school in, de ontwikkelingslijn is meer ononderbroken en de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van elk kind is nog eerder in beeld.

De peuterklas is bedoeld voor kinderen die reeds staan aangemeld voor de Sprankel. Voor plaatsing in deze peuterklas geldt dat kinderen tenminste 2, 5 jaar zijn.
Ouders die belangstelling hebben voor de school en de peuterklas kunnen vrijblijvend 5 x komen meespelen met hun kind op een vrijdagmorgen. En dan een keus maken tot wel of niet aanmelden.
Middels een uitgebreid intakegesprek verkennen we vervolgens met elkaar welke onderwijsbehoefte uw kind heeft en hoe de ontwikkeling van uw kind tot op heden is verlopen. Op deze manier hebben we bij de start een heel goed beeld van uw kind. Dat is prettig voor allemaal. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Reimert, telefoon 0572 372010. Van harte welkom!!