Maatregelen i.v.m. het coronavirus

In verband met de afgekondigde maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus geldt voor alle vestigingen binnen onze kinderopvang het volgende:

  • Onze vestigingen zijn op dit moment dicht voor de reguliere opvang. We begrijpen dat dit besluit vergaande gevolgen heeft voor ieders persoonlijke situatie.
  • De vestigingen zijn wel open voor de opvang van kinderen waarvan beide ouders in vitale beroepen werken. De lijst gericht op om welke ouders het gaat is door de rijksoverheid verspreid. U kunt deze lijst vinden op cruciale-beroepsgroepen rijksoverheid 
  • Voor onze pedagogische medewerkers geldt dat zij, indien zij geen klachten hebben of ziek zijn, werken. Het werk is gericht op het realiseren van de hiervoor genoemde opvang. Ook zijn zij actief in de doorontwikkeling van alle zaken onze opvang betreffende.
  • Daar waar het nodig is, werken pedagogisch medewerkers vanuit huis.
  • Bijeenkomsten, vergaderingen, overleg en afspraken waarbij onze medewerkers zijn betrokken zijn voorlopig uitgesteld. Indien u een afspraak had staan met een medewerker zult u te zijner tijd worden geïnformeerd welke afspraken op welk moment weer worden opgepakt.
  • Voor vragen zijn en blijven we bereikbaar. ​Waarbij voor u de pedagogisch medewerker/de vestiging van uw zoon/dochter als eerste aanspreekpunt geldt.
  • Het bestuur blijft per mail (info@kinderopvangcatent.nl) bereikbaar. Zo spoedig als mogelijk is wordt op uw mailbericht gereageerd.
  • Indien er zich een uitzonderlijke, dringende situatie voordoet kunt u bellen met 0610564488 of 0624500441
  • Wanneer de maatregelen na 6 april worden verlengd zullen wij deze in principe volgen. 
  • Wij wensen iedereen veel sterkte en met name goede gezondheid toe.

C. Servaes, Voorzitter Bestuur.