KBS De Vlieger 3 en KBS De Boxem worden Kindcentrum

Vanaf 4 september 2023 worden KBS De Vlieger 3 (Zwolle) en KBS De Boxem (Zwolle), samen met Catent Kinderopvang en Kinderopvang Breed een Kindcentrum voor alle kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Het basisonderwijs, de kinderdagopvang, peuteropvang en de BSO en zitten daarmee samen onder één dak. Hierdoor is er voor de kinderen een soepele overgang tussen de verschillende groepen en school en werken zij aan een doorgaande ontwikkellijn voor het kind.

Kinderdagopvang (KDV), Peuteropvang en Buitenschoolse opvang (BSO) onder één dak.
Na de zomervakantie zijn kinderen welkom op de:
Kinderdagopvang (0 – 4 jaar) via Kinderopvang Breed
Peuteropvang/Voorschoolse educatie (2 – 4 jaar) via Kinderopvang Breed
Buitenschoolse opvang (voor en na school) (4 – 13 jaar ) via Catent Kinderopvang

Kinderen kunnen zich met plezier, in een veilige omgeving ontwikkelen.
Bij Kindcentrum De Vlieger 3 en Kindcentrum De Boxem bieden we kinderen graag een fijne tijd. Daarom is het belangrijk dat het kind:

  • zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen
  • zich vertrouwd en gerespecteerd voelt
  • gewaardeerd wordt en mag zijn wie hij/zij is
  • krijgt wat het nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen
  • de ruimte krijgt en op een positieve manier wordt gestimuleerd
  • veel plezier heeft
  • samen viert en deelt

Informatieavonden over kinderopvang op KBS De Boxem en KBS De Vlieger 3
Belangstellen zijn van harte welkom voor meer informatie over de nieuwe Kindcentra:
De Boxem  I  Dinsdag 18 april 2023 I  19.30 – 21.00 uur
De Vlieger 3  I  Woensdag 19 april 2023  I  19.30 – 21.00 uur