Benoeming nieuwe voorzitter College van Bestuur

Hierbij treft u een persbericht aan van de voorzitter Raad van Toezicht betreffende de benoeming van een nieuwe voorzitter College van Bestuur.